ศธจ.น่านประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 6 อัตรา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ ภาษาไทย จำนวน 1 สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา ซึ่งในการประเมินดังกล่าวโดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้