ศธจ.น่านร่วมกิจกรรมการประกวด จังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย ให้
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน และแรงงานจังหวัดน่าน รวมทั้งนายอำเภอนาน้อย นายอำเภอเชียงกลาง และผู้บริหารระดับอำเภอ
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปัว ชุมชนตำบลบัวใหญ่ และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด จังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือประจำปี 2565
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประกวด จังหวัดน่าน ได้รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
อำเภอนาน้อย และ อำเภอเชียงกลาง ได้รับรางวัลอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น เพื่อเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศต่อไป ภาพ/ข่าวโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน