ศธจ.น่านร่วมกิจกรรม กฟผ.Kick off ปลูกป่าเศรษฐกิจ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมกิจกรรม กฟผ.Kick off ปลูกป่าเศรษฐกิจ จ.น่านภายใต้โครงการ “ปลูกป่าล้านไร่ อย่างมีส่วนร่วม” ณ บ้านพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าวโดยมีกลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้บริหาร กฟผ. หน่วยงานราชการ หน่วยงานพันธมิตร นักเรียน นักศึกษา และชุมชนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม
กฟผ. จัดกิจกรรมปลูกป่าเศรษฐกิจ จ.น่าน ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม” สร้างความยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 พร้อมเดินหน้าส่งมอบห้องเรียนสีเขียว 2021 ให้กับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนอย่างยั่งยืน