ศธจ.น่านร่วมตอบข้อซักถามผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมตอบข้อซักถามผลงานจังหวัดน่าน TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งในการนี้โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการตอบข้อซักถาม
ในการประเมินครั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดน่านได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ โดยได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 คณะกรรมการตัดสินระดับประเทศ กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ