ศธจ.น่านร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับนายเทิดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการนี้โดยมีนางสพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทีมบริหาร ครูบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ให้การต้อนรับ