ศธจ.น่าน คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการนี้โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมขี้แจงคณะกรรมการคัดเลือก