ศธจ.น่าน ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้กับเด็กอายุ 5 – 15 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน บุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด – 19 ให้กับเด็กอายุ 5 – 15 ปี วันแรก ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)