ศธจ.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ คูกำแพงเมืองเก่า (ข้างวัดมงคล) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่านจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชน ชาวไทย