ศธจ.น่าน ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่อำเภอนาหมื่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่อำเภอนาหมื่น ณ หอประชุมอำเภอนาหมื่น ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าวโดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ ร่วมกิจกรรม