ศธจ.น่าน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม – 31 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ณ สถานที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด