ศธจ.น่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรการเปิดเรียน ON Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 คณะ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรการเปิดเรียน ON Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 กับ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นำเสนอมาตรการป้องกันโควิด-19 และการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (ประเภทพักนอน) และนำตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียน สถานที่และบริเวณจุดต่าง ๆ ในโรงเรียน