ศธจ.พะเยา ข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice