ศธจ.พะเยา จัดการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

จัดการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices)

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ

ณ ห้องขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice