ศธจ.พะเยา ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 8/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 8/2564

โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice