ศธจ.พะเยา ดำเนิการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนิการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ณ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice