ศธจ.พะเยา ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รอบที่ 1

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ครั้งที่ 1/2564

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice