ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการ Inovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการ Inovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการคัดเลือกฯ

ณ ห้องขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice