ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นประธานการคัดเลือกฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice