ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดพิธีมอบ ” รางวัลครูขวัญศิษย์ ” ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการจัดพิธีมอบ ” รางวัลครูขวัญศิษย์ ” ประจำปี 2564 ให้กับ นางอรทัย มังคลาด ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านจำบอน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบฯ

และ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice