ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ การดำเนินงาน NISPA และ CATAS System ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ การดำเนินงาน NISPA และ

CATAS System ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานร่วมกัน

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice