ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักวานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice