ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดลำดับการย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดลำดับการย้าย

ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ประจำปี 2564

โดยมี นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  เป็นประธานกรรมการ

ดำเนินการประชุมฯ และนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice