ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564

โดยมี ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ และ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice