ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice