ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อ.ก.ศ.จ) ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อ.ก.ศ.จ) ครั้งที่ 2/2564

โดยมี นายหัสนัย แก้วกุล เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ และ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​​​​​​​

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice