ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice