ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี

ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564

โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการ และ

ดร.หัทกาญขน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice