ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และ

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice