ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีน 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีน 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป

ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice