ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดพะเยา

และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice