ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice