ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กรณีได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

กรณีได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564

โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice