ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice