ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice