ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเรื่องความร่วมมือเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแผน/ กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเรื่องความร่วมมือเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแผน/

กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice