ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1/2564

โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำรักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice