ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักคณะกรรมกราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สังกัด สำนักคณะกรรมกราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice