ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายในและ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายในและ

บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice