ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา​(พ.ศ.2566​-2570) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา​ พ.ศ.2566​ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)​ ครั้งที่​ 1​/2564​

วันอังคารที่23 พฤศจิกายน​ 2564

ดร.ประไพพร​ อุทธิยา​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​พะเยา​

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา​(พ.ศ.2566​-2570)

และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา​ พ.ศ.2566​ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)​ ครั้งที่​ 1​/2564​

มีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุม จำนวน​ 30​ คน​

ณ​ ห้องประชุมขุนจอมธรรม​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice