ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และ ระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และ

ระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา

ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice