ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 / 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 / 2564

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ หอประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice