ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์พะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice