ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice