ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมรองศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice