ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา ประจำปี 2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice