ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

โดยมี ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ และ

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice