ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2565

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice