ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice