ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงานโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงานโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1

ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice