ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา ประจำปี 2564

โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice